Artikler

Her kan du finde mere dybdegående artikler som f.eks. rapporttager, interviews, holdninger samt referater. Du har mulighed for at kommentere og diskutere artiklerne ved at klikke på Skriv en Kommentar. De nyeste artikler vil altid være at finde på forsiden, mens artikler ældre end 2 måneder automatisk vil blive skjult.


VIGTIG !!

Skrevet af john Steinmuller @ 11/03 2020Bookmark og Publicer

Kære alle medlemmer og frivillige I BK Friheden

 

Ifølge de retningslinier som statsministeren har informeret om på pressemødet her til aften, lukkes alle aktiviteter i BK Friheden regi omgående ned.

Dvs alt træning, kampe mv er aflyst indtil videre i de næste godt 2 uger.

Vi holder selvfølgelig løbende øje med situationen, og forventer at komme med en ny melding ultimo uge 13.

 

Mvh

Bestyrelsen I BK Friheden

Skriv en Kommentar 0


Generalforsamling 2020

Skrevet af John Steinmüller @ 17/02 2020Bookmark og Publicer

Generalforsamling 2020

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 19.00, afholder Boldklubben Friheden sin ordinære generalforsamling i klubhusets kantine, Hvidovre Enghavevej 6.

Stemmeberettiget er alle medlemmer over 16 år, der ikke er i kontingentrestance og som har været medlem mindst 3 måneder før generalforsamlingen. Passive medlemmer skal dog have været medlem i mindst 6 måneder.

Dagsorden

1.              Valg af dirigent. 

2.              Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3.              Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år og budget for det kommende år til godkendelse. 

4.              Behandling af indkomne forslag. 

5.              Valg af kasserer.
På valg er kasserer Jan Gerdes.
 

6.              Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Noel Jensen, Jesper (Klein) Nielsen og Jan Hansen.
 

7.              Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
På valg er André Nielsen og John Steinmüller.
 

8.              Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
På valg er revisor Henning Engholm, revisor Jesper Nielsen og revisorsuppleant Stig Jensen.
 

9.              Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse, i skriftlig udformning og med forslagsstillerens navn, adresse og underskrift. Der gøres opmærksom på, at der kun kan stemmes om rettidigt indkomne forslag. Endvidere kan der kun stemmes ved fremmøde.

VEL MØDT

Med venlig hilsen

p.b.v.

Jan Gerdes

Se årsregnskab 2019 Tryk her


Skriv en Kommentar 0

 Vis Alle Artikler