Artikler

Her kan du finde mere dybdegående artikler som f.eks. rapporttager, interviews, holdninger samt referater. Du har mulighed for at kommentere og diskutere artiklerne ved at klikke på Skriv en Kommentar. De nyeste artikler vil altid være at finde på forsiden, mens artikler ældre end 2 måneder automatisk vil blive skjult.


Generalforsamling 2020

Skrevet af John Steinmüller @ 17/02 2020Bookmark og Publicer

Generalforsamling 2020

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 19.00, afholder Boldklubben Friheden sin ordinære generalforsamling i klubhusets kantine, Hvidovre Enghavevej 6.

Stemmeberettiget er alle medlemmer over 16 år, der ikke er i kontingentrestance og som har været medlem mindst 3 måneder før generalforsamlingen. Passive medlemmer skal dog have været medlem i mindst 6 måneder.

Dagsorden

1.              Valg af dirigent. 

2.              Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3.              Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år og budget for det kommende år til godkendelse. 

4.              Behandling af indkomne forslag. 

5.              Valg af kasserer.
På valg er kasserer Jan Gerdes.
 

6.              Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Noel Jensen, Jesper (Klein) Nielsen og Jan Hansen.
 

7.              Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
På valg er André Nielsen og John Steinmüller.
 

8.              Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
På valg er revisor Henning Engholm, revisor Jesper Nielsen og revisorsuppleant Stig Jensen.
 

9.              Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse, i skriftlig udformning og med forslagsstillerens navn, adresse og underskrift. Der gøres opmærksom på, at der kun kan stemmes om rettidigt indkomne forslag. Endvidere kan der kun stemmes ved fremmøde.

VEL MØDT

Med venlig hilsen

p.b.v.

Jan Gerdes

Se årsregnskab 2019 Tryk her


Skriv en Kommentar 0


Kommende topdommer fra BK Friheden

Skrevet af John Steinmüller @ 15/01 2020Bookmark og Publicer

"Vores" kommende top-dommer, Casper Bengtsson fra U17, er i dag blevet udtaget som 1 ud af 12 dommere til at deltage i et elite-dommer kursus hos DBU i august i år.
Casper er inde i en rivende udvikling som dommer og DBU holder virkelig øje med ham, og mon ikke vi en dag får Casper at se i superligaen?
Der skal fra Boldklubben Frihedens side lyde et foreløbigt stort tillykke med udtagelsen. Vi er meget stolte af ham og krydser fingre for hans fremtid med fløjten.
Hvis du vil se Casper i aktion så dømmer han tit Bk friheden kampe og ellers kan du fange ham, når han træner hos U17 og høre hvor og hvornår han skal dømme igen.
Piiiiiiift herfra til Casper

Skriv en Kommentar 0


Et æresmedlem Børge Knudsen (Kridt Børge) er gået bort

Skrevet af John Steinmüller @ 26/12 2019Bookmark og Publicer

Et æresmedlem Børge Knudsen (Kridt Børge) 89 år er gået bort.
Han har været en meget stor hjælp for BK Friheden igennem mange årtier, altid villig til at give en hånd med til vores kræmmermarked og meget, meget andet.
Børge vil blive savnet.
Hilsen
BK Friheden

Skriv en Kommentar 0

 Vis Alle Artikler