u8 BK Friheden

Kontingent

Kontingentsatser 2020/2021

 

Ungdom 900 kr/år

Senior 1400 kr/år

Old Boys/Girls og Veteran 1300 kr/år

Passiv 200 kr/år

 
Ved indmeldelse i BK Friheden beregnes fuldt kontingent, hvis indmeldelsen sker i forårssæsonen, og halvt kontingent, hvis indmeldelsen sker i efterårssæsonen. Ved indmeldelse efter 1. januar betales først kontingent 1. april.

Kontingentopkrævning

Kontingent dækker kalenderåret. Kontingent opkræves en gang årligt – 1 april, Senior dog 2 gange årligt – 1 april og 1 august.


Kontingentindbetalingen trækkes direkte fra dit kreditkort. Ved første opkrævning skal kortet tilmeldes ordningen.
 
Se Indmeldelse for mere information.

Kontingentrestance

Såfremt kontingentet ikke betales, er den pågældende spiller ikke spilleberettiget. En træner/holdleder må ikke benytte en spiller, hvis han er blevet gjort opmærksom på, at den pågældende spiller ikke har betalt kontingent.

Adresseændring

Skifter du adresse bedes du venligst meddele dette til klubbens kontingentansvarlige - se under Udvalg.