Kontingent

Kontingentsatser 2018

 

Ungdom 800 kr/år

Senior 1300 kr/år

Passiv 200 kr/år

 
Ved indmeldelse i BK Friheden beregnes fuldt kontingent, hvis indmeldelsen sker i forårssæsonen, og halvt kontingent, hvis indmeldelsen sker i efterårssæsonen. I vinter halvåret betales først kontingent for den efterfølgende sæson. En sæson følger kalenderåret.

Kontingentopkrævning

Der opkræves kontingent en gang årligt - for hele sæsonen.

Kontingentindbetalingen trækkes direkte fra dit kreditkort. Ved første opkrævning skal kortet tilmeldes ordningen.

Du kan også indbetale kontingentet direkte til vores konto i:

Arbejdernes Landsbank: regnr. 5342 kontonr. 00327794 med oplysning om navn på spiller, adresse samt årgang.

For spillere, der kommer til i løbet af året, skal trænere/ledere sørge for at spilleren udfylder en indmeldingsblanket, som skal afleveres i postkassen.

Kontingentrestance

Såfremt kontingentet ikke betales, er den pågældende spiller ikke spilleberettiget. En træner/holdleder må ikke benytte en spiller, hvis han er blevet gjort opmærksom på, at den pågældende spiller ikke har betalt kontingent.

Adresseændring

Skifter du adresse bedes du venligst meddele dette til klubbens kontingentansvarlige - se under Udvalg.