Indmeldelse

Velkommen i Boldklubben Friheden


Kontakt træneren for din årgang, mhp om der er plads på årgangen og aftal evt prøvetræning. Se under kontakt.

Det er i orden, at man "prøvetræner" i en månedstid, for at se om det er "noget". Ved indmeldelse beregnes fuldt kontingent, hvis indmeldelsen sker i forårssæsonen, og halvt kontingent, hvis indmeldelsen sker i efterårssæsonen. Ved indmeldelse efter 1 januar betales først kontingent 1 april.

Du kan foretage din indmeldelse via dette link:   Indmeldelse...

Hvis du ønsker at blive passiv medlem, så bedes du skrive til klubben kontingent ansvarlige på denne mail: johnny.duholm@bkfriheden.dk

Vi håber, at I og jeres børn vil få nogle sjove og aktive timer her i klubben. Vi håber at I har fundet det nødvendige information her på hjemmesiden, ellers er i meget velkommen til at kontakte den pågældende træner eller evt. en fra ungdomsudvalget. Boldklubben Friheden har klubhus ved Strandmarkens Fritidscenter, Hvidovre Enghavevej 6, 

Ungdomsudvalg

Thomas Filthuth 22354434

Det anbefales, at børnene er omkring 5 år, før de starter til fodbold. Inddelingen på hold sker efter alder/årgang 

For alle hold gælder det, at der i turneringsperioden april-juni og august-oktober vil være træning 2 gange om ugen samt eventuelle stævner og turneringskampe.

I vinterhalvåret vil der minimum være indendørstræning 1 gang ugentlig, samt diverse indendørsstævner og grusbanekampe som træneren tilmelder holdet, (der vil i forbindelse med indendørsstævner være en lille egenbetaling).

Træningen vil foregå på Strandmarkens Fritidscenter eller på Langhøjskolens baner/gymnastiksale. Hjemmekampe vil primært blive spillet på Strandmarkens Fritidscenter.

Det er vigtigt, at I som forældre deltager både til kampe og stævner for at støtte jeres børn bedst muligt. Det er altid rart at have far og mor med til at heppe og rose, når det går godt, samt til at trøste, når det går knap så godt!

I de yngstes rækker vil det oftest være en af forældrene, som skal dømme i kampene. I kan evt. lave en turnusordning på holdet, så det ikke altid er den samme forælder, som skal være dommer. Man kan evt. få et "forældre-dommer kursus" i de små årgange, der spiller 7-mands turnering!

Vi henstiller til, at der altid hersker en god og positiv tone både blandt spillere og forældre, men også i forhold til trænere og dommere, det gælder såvel på hjemme som på udebane! Læs evt. mere om Fair Play, resultater m.m. på www.sbu.dbu.dk.

Bemærk! Trænerne er i klubben for at træne og støtte børnene, det er derfor jeres opgave at sørge for passende tøj til årstiden, fodboldstøvler, skinner, drikkevarer o.s.v.

I bedes endvidere være behjælpelige med, at holdet bliver kørt til udebanekampe. I kan evt. aftale en kørselsordning med de andre forældre på holdet.

På hvert hold opfordrer vi endvidere til, at der blandt forældrene findes en eller flere personer, som vil være ”kontaktforældre”. De kan hjælpe træneren med de praktiske ting omkring holdet, og fungere som et ekstra kontaktled til ungdomsudvalget.

Klubben sørger for kamptøj til alle spillere, når der skal spilles kampe. Det er et spillersæt bestående af blå bluse, blå shorts samt blå strømper.

Skulle der være nogle forældre, som kunne tænke sig at sponsorere børnenes tøj, tasker eller lign. kan de henvende sig til en fra ungdomsudvalget.

Der vil hvert efterår blive afholdt en stor afslutningsfest for alle ungdomsholdene. Derudover afholder klubben sommerfest og kræmmermarked. Information og tilmelding til dette vil I få nærmere besked om.

På denne hjemmeside kan man også finde flere aktuelle informationer og links.