Kort Nyt

Her kan du finde korte nyheder om BK Friheden De seneste nyheder vil altid være at finde på forsiden, mens nyheder ældre end 2 måneder automatisk vil blive skjult.


Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 13/04 2021Bookmark og Publicer

Tilskud hos kommunen

Det er muligt at søge tilskud hos Kommunen til betaling af dit barns kontingent og eller tilskud til ture, læs mere her;

 

https://mit.hvidovre.dk/fritidspas
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 03/04 2020Bookmark og Publicer

Besked fra Hvidovre's borgmester

Til samtlige folkeoplysende foreninger i Hvidovre Kommune
                                                                                 
Grundet den aktuelle COVID-19 situation og de efterfølgende regeringstiltag, er samtlige kommunale sportsanlæg lukket for al indendørs og udendørs brug - foreløbigt frem til den 13. april 2020.
Lukningen er sket for at stoppe spredningen af Corona-virus og dermed for at værne om borgernes sikkerhed.
Jeg kan dog konstatere, at folk stadig samles og dyrker sport o.l. på de kommunale faciliteter – også på aflåste idrætsanlæg. Dette er absolut ikke acceptabelt.
Jeg vil derfor på det kraftigste opfordre alle vores foreninger til at tage samfundsansvar ved at efterleve regeringens udmeldinger og ikke benytte de kommunale sportsanlæg i denne periode. Jeg vil samtidig understrege, at brugen af lukkede, aflåste anlæg vil blive politianmeldt.
Dette er en krævende periode for os alle, og vi må hver især gøre en indsats for at sikre vores fælles sikkerhed. Vi skal holde afstand – være sammen  - men hver for sig!
Tak for jeres forståelse.
Med venlig hilsen
Helle AdelborgSkrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 11/03 2020Bookmark og Publicer

VIGTIGT !!

Kære alle medlemmer og frivillige I BK Friheden

 

Ifølge de retningslinier som statsministeren har informeret om på pressemødet her til aften, lukkes alle aktiviteter i BK Friheden regi omgående ned.

Dvs alt træning, kampe mv er aflyst indtil videre i de næste godt 2 uger.

Vi holder selvfølgelig løbende øje med situationen, og forventer at komme med en ny melding ultimo uge 13.

 

Mvh

Bestyrelsen I BK Friheden
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 11/03 2020Bookmark og Publicer

Udviklingen omkring COVID-19-virussen

Kære alle medlemmer og frivillige

I BK Friheden følger vi selvfølgelig med i udviklingen omkring COVID-19-virussen (Corona-virussen) og følger hele tiden Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Her kan I se, hvad Sundhedsstyrelsens anbefalinger er om forebyggelse af smitte fra Coronavirus:

- God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre.
- Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion
- Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen

På nuværende tidspunkt er der ikke nogen restriktioner på at deltage i fritidsaktiviteter, og derfor kører klubben videre som vi hele tiden har gjort.

På coronasmitte.dk kan man også læse følgende i forhold til at tage forholdsregler når man deltager i arrangementer:
- Overvej din deltagelse
- Begræns fysisk kontakt
- Udvis god hosteetikette
- Bliv hjemme ved sygdom
- Vask hænder

Hvis du har mistanke om, at du er blevet smittet, så kontakt din læge omgående. Hvis du er blevet smittet, bedes du kontakte BK Friheden på bkfriheden@bkfriheden.dk, så vi kan tage vores forholdsregler.

 

Bestyrelsen BK Friheden
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 08/03 2020Bookmark og Publicer

Trøje til klubbens aktive medlemmere

Kære medlem af BK Friheden​

Vi nærmer os april hvor der skal betales kontingent. Husk at der kun er 1 måde at betale på, og det er via at tilmelde sit kreditkort til vores abonnementsordning.

Det er vigtigt at alle bruger denne ordning, så vi kan holde vores adm omkostninger så lave som muligt.

I år har bestyrelsen valgt at give alle aktive medlemmer en lille gave som består i en hoodie til ungdommen, og en sweatshirt til de voksne. Jvf vores sponsoraftale bliver det en Adidas, med BK Friheden logo. Skulle man også ønske at få navn på trøjen, skal man tage trøjen med op til Sportmaster, så kan man tilkøbe det for 40 kr.

I løbet af marts vil vi sørge for at alle kan prøve størrelser, I vil høre nærmere fra jeres årgangstræner vedr dette.

Trøjen bliver først udleveret når medlemmet har betalt kontingent.​

Med ønsket om en god forårssæson​

På bestyrelsens vegne​

Johnny Duholm

Johnny.duholm@bkfriheden.dk
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 17/02 2020Bookmark og Publicer

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020

Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 19.00, afholder Boldklubben Friheden sin ordinære generalforsamling i klubhusets kantine, Hvidovre Enghavevej 6.

 

Stemmeberettiget er alle medlemmer over 16 år, der ikke er i kontingentrestance og som har været medlem mindst 3 måneder før generalforsamlingen. Passive medlemmer skal dog have været medlem i mindst 6 måneder.

 

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent.

   

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

   

 3. Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år og budget for det kommende år til godkendelse.

   

 4. Behandling af indkomne forslag.

   

 5. Valg af kasserer.
  På valg er kasserer Jan Gerdes.

   

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er Noel Jensen, Jesper (Klein) Nielsen og Jan Hansen.

   

 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  På valg er André Nielsen og John Steinmüller.

   

 8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
  På valg er revisor Henning Engholm, revisor Jesper Nielsen og revisorsuppleant Stig Jensen.

   

 9. Eventuelt.

   

  Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse, i skriftlig udformning og med forslagsstillerens navn, adresse og underskrift. Der gøres opmærksom på, at der kun kan stemmes om rettidigt indkomne forslag. Endvidere kan der kun stemmes ved fremmøde.

   

  VEL MØDT

   

  Med venlig hilsen

  p.b.v.


  Jan Gerdes
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 06/12 2019Bookmark og Publicer

Nytårstaffel hos BK Friheden

BK Friheden afholder Nytårstaffel den 31 december fra kl. 10.00 til 14.00. Kom forbi og drik en fadøl eller sodavand og ønsk kammeraterne og andet godtfolk et godt nytår !Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 05/11 2019Bookmark og Publicer

Jule five-a-side Lørdag den 14. december

Husk årets jule five-a-side-turnering, hvor vi spiller lidt bold på gruset og spiser lidt gule ærter/flæsk/kogte pølser til frokost. Som altid den anden lørdag i december. Det vil sige d. 14. december i år. Mødetid kl. 09.00. Prisen for denne herlighed er kr 100,- som betales på dagen.
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 29/10 2019Bookmark og Publicer

Vanilje salg BK Friheden

Så skal vi have gang i vanilje salg. Dette gør du ved at gå ind på nedenstående hjemmeside og bestille. Du må endelig fortælle det i din omgangskreds !
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 07/02 2019Bookmark og Publicer

Indkaldelse til Generalforsamling 2019

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag den 6. marts 2019 kl. 19.00, afholder Boldklubben Friheden sin ordinære generalforsamling i klubhusets kantine, Hvidovre Enghavevej 6.

Stemmeberettiget er alle medlemmer over 16 år, der ikke er i kontingentrestance og som har været medlem mindst 3 måneder før generalforsamlingen. Passive medlemmer skal dog have været medlem i mindst 6 måneder.

Dagsorden

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 • Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år og budget for det kommende år til godkendelse.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af formand.
  På valg er formand Morten Larsen.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er Thomas Filthuth og Johnny Duholm.
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  På valg er André Nielsen og John Steinmüller.
 • Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
  På valg er Henning Engholm og Jesper Nielsen.
 • Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 på dagsordenen. skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse, i skriftlig udformning og med forslagsstillerens navn, adresse og underskrift. Der gøres opmærksom på, at der kun kan stemmes om rettidigt indkomne forslag. Endvidere, kan der kun stemmes ved fremmøde.

VEL MØDT

Med venlig hilsen
p.b.v.
Jan Gerdes
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 17/12 2018Bookmark og Publicer

Nytårstaffel i Hvidovre

Husk

BK Friheden afholder Nytårstaffel den 31 december fra kl. 10.00 til 14.00. Kom forbi og drik en fadøl eller sodavand og ønsk kammerater og godtfolk et godt nytår !
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 27/11 2018Bookmark og Publicer

Jule five-a-side Lørdag den 8. december

Husk årets jule five-a-side-turnering, hvor vi spiller lidt bold på gruset og spiser lidt gule ærter til frokost. Som altid den anden lørdag i december. Det vil sige d. 8. december i år. Mødetid kl. 09.00
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 08/06 2018Bookmark og Publicer

Smølfebold aflyst lørdag

Desværre bliver vi nødt til at aflyse smølfebold i morgen Lørdag den 9. juni og resten af lørdage indtil sommerferien. Desværre er vores træner ramt af arbejde og vi arbejder hårdt på en mere permanent løsning og vender forhåbentlig tilbage efter sommerferien.
Vi beklager virkelig og håber at se de små smølfer efter ferien.
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 26/05 2018Bookmark og Publicer

Smølfebold aflyst lørdag den 2. juni

Vi beklager, men vi bliver desværre nødt til at aflyse smølfebold lørdag den 2. Juni..Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 06/03 2018Bookmark og Publicer

BK Frihedens Årsregnskab år 2017

Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år, som bliver gennemgået på generalforsamling den 14. marts

Tryk her
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 09/02 2018Bookmark og Publicer

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag den 14. marts 2018 kl. 19.00, afholder Boldklubben Friheden sin ordinære generalforsamling i klubhusets kantine, Hvidovre Enghavevej 6. 

Stemmeberettiget er alle medlemmer over 16 år, der ikke er i kontingentrestance og som har været medlem mindst 3 måneder før generalforsamlingen. Passive medlemmer skal dog have været medlem i mindst 6 måneder. 


Dagsorden 

 

 1. Valg af dirigent. 

 

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

 

 1. Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år og budget for det kommende år til godkendelse. 

 

 1. Behandling af indkomne forslag. 

 

 1. Valg af kasserer.  
  På valg er kasserer Jan Gerdes.  

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
  På valg er Noel Jensen, Jan Hansen og Jesper (Klein) Nielsen. 

 

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
  På valg er André Nielsen og John Steinmuller. 

 

 1. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. 
  På valg er Henning Engholm og Jesper Nielsen. 

 

 1. Eventuelt. 

 

Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse, i skriftlig udformning og med forslagsstillerens navn, adresse og underskrift. Der gøres opmærksom på, at der kun kan stemmes om rettidigt indkomne forslag. Endvidere kan der kun stemmes ved fremmøde. 

VEL MØDT 

Med venlig hilsen 

p.b.v. 

Jan Gerdes 
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 11/12 2017Bookmark og Publicer

31/12 nyårs taffel i klubben fra kl. 10-14

Den 31/12 holder BK Friheden som vi plejer nytårskur. Kom forbi og køb en øl (eller 2) og sig godt nytår til alle i klubben, spillere og klubbens venner. Alle venner, bekendte, spillere og familie er meget velkommen !
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 03/11 2017Bookmark og Publicer

Jule five-a-side stævne lørdag den 9/12-17.

Jule five-a-side stævne.

Vi mødes kl 8,00 til morgenmad, spiller turnering og efterfølgende er der mad, øl, hygge mv. Prisen for denne herlighed er 100 kr. Dette er for alle som har lyst til at deltage, og alle er super velkommen.

Kontaktpersoner er Jonas Bo.
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 04/10 2017Bookmark og Publicer

BK Friheden - Havdrup Lørdag den 7. Oktober 2017

På lørdag kl 12.00 spiller senior hjemmekamp mod Havdrup. Kom op og støt vores hold og selvfølgelig hvis vejret tillader det, så er der salg af øl, vand og pølser :-)Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 19/09 2017Bookmark og Publicer

Hjemmekamp Friheden-Himmelev/Veddelev BK

Så er der hjemmekamp igen ! Vores senior hold spiller kamp på Lørdag den 23. September kl 12.00. Kom op og støt vores drenge. Hvis vejret tillader det, så er der igen salg af pølser, vand og øl. Vi glæder os til at ser jer
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 24/08 2017Bookmark og Publicer

Smølfebold hver søndag inden efterårsferien

Smølfebold foran klubben hver Søndag kl 10-11 frem til efterårsferien.
Smølfer (U3-U5) er ”hold i hånden fodbold” tænkt ud fra et barn i 2 til 4 års alderen. Smølfe fodbold er leg, sjov og motorik med bold. For de helt små er det vigtigt med tryghed under træningen, derfor skal far eller mor være med og deltage, heraf også navnet ”hold i hånden fodbold”.
Træningen foregår foran BK Frihedens klubhus.
Har man en lille dreng eller pige, så kom forbi. Alle er velkommen.Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 23/08 2017Bookmark og Publicer

BK Friheden - Vindinge IF Lørdag den 2. september kl 12.00

Næste hjemmekamp for vores 1. hold er lørdag den 2. september kl 12.00. Kom forbi og støt vores drenge. Sidste kamp blev 7-2 og meget underholdende. Vi sørger for salg af de gode pølser og selvfølgelig også øl og vand.

Vi glæder os til at se jer :-)
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 18/08 2017Bookmark og Publicer

Første hjemmekamp for 1. holdet i den nye sæson med vores nye træner

Første hjemmekamp i morgen for 1.holdet lørdag den 19 august kl 12.00
Kom og støt vores hold og give dem en god start !
Vi starter grillen op og sørger for salg af pølser, øl og sodavand. Så kom glad og hep på vores drenge :-)
Kampen starter kl 12 og er imod Svogerslev Boldklub

Vi glæder os til at se jer !Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 14/08 2017Bookmark og Publicer

Smølfebold foran klubben Søndag den 20/8-17 kl 10-11

Smølfebold foran klubben Søndag den 20/8-17 kl 10-11
Smølfer (U3-U5) er ”hold i hånden fodbold” tænkt ud fra et barn i 2 til 4 års alderen. Smølfe fodbold er leg, sjov og motorik med bold. For de helt små er det vigtigt med tryghed under træningen, derfor skal far eller mor være med og deltage, heraf også navnet ”hold i hånden fodbold”.
Træningen foregår foran BK Frihedens klubhus.
Har man en lille dreng eller pige, så kom forbi. Alle er velkommen.Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 05/07 2017Bookmark og Publicer

Tidligere divisionsspiller i Avarta skal stå i spidsen for Frihedens seriehold

FODBOLD: Efter en noget tumultagtig sæson har Friheden endelig fået en ny træner på plads. - Vores nye træner hedder Henrik Hansen, han er 45 år og har tidligere spillet for Avarta i 1. og 2. division, oplyser seniorformand Anders Furbo. - Han har senest været ungdomstræner og passer derfor perfekt på den profil, vi søgte. Vi har en meget ung, men samtidig talentfuld trup, derfor var det vigtigt for os at finde en træner, som kan håndtere disse unge spillere. Som assistent har vi ansat Anders Pedersen, som har et indgående kendskab til spillerne, da han er jævnaldrende med de fleste og tidligere har spillet sammen med mange af dem i Hvidovre.

En ung trup

- Vi mistede jo 10-12 etablerede førsteholdsspillere i vinter, hvilket gjorde, at vi faktisk stod med en trup på bare fire spillere. Heldigvis havde vi en meget stor 2. holdstrup på omkring 26 spillere, alle dog i alderen 18-21 år. Det er altså er en meget ung trup, som naturligvis kræver noget tilvænning. - Vi vidste fra starten, at vi var og er i en overgangsperiode og accepterede, at nedrykning højst sandsynligt ville forekomme. Det var Jan Hansen og Anders Pedersen som sammen med Noel Jensen stod for 1. holdet i foråret, og det er vi meget taknemmelige for, de sagde ja til. Vi kunne ikke ansætte en ny træner på det tidspunkt, da vi ikke vidste, hvilket spillermateriale vi reelt havde. Derfor trådte de til og har hjulpet de unge drenge med at komme ind i seniorfodbold på en ordentlig måde...

- Vi mener, at vi endelig har fået skabt en bæredygtig kultur, hvor folk kommer til træning og rent faktisk yder en indsats. Det er vigtigt for os, at de spillere vi har, rent faktisk har lyst til at være i vores klub og leve op til de normer og standarder, som bestyrelsen sætter. Vi tror på, at vi med Henrik og Anders har fundet den rette sammensætning, og med lidt held kan de unge drenge måske allerede i denne sæson blande sig i oprykningskampen. Det er nogle dygtige fodboldspillere rent teknisk, og deres indstilling til fodbolden er efterhånden der, hvor jeg tror, vi går en stor og spændende sæson i møde...

- Vi har officielt opstart den 25. juli og kører lidt sommertræning inden. Har man lyst til at se, om man kan komme i betragtning til holdet, kan jeg kontaktes i forhold til prøvetræning og opstart generelt. Når vi er i gang tager de to trænere 100 % over og styrer alt omkring holdet
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 16/05 2017Bookmark og Publicer

Smølfebold foran klubben Søndag den 18/6-17 kl 10-11

Smølfer (U3-U5) er ”hold i hånden fodbold” tænkt ud fra et barn i 2 til 4 års alderen. Smølfe fodbold er leg, sjov og motorik med bold. For de helt små er det vigtigt med tryghed under træningen, derfor skal far eller mor være med og deltage, heraf også navnet ”hold i hånden fodbold”.

Træningen foregår foran BK Frihedens klubhus. Første gang er søndag den 18. juni kl 10-11.

Har man en lille dreng eller pige, så kom forbi. Alle er velkommen. Vi sørger for at kantinen er åben.
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 11/05 2017Bookmark og Publicer

BK Friheden mod Hornbæk IF Fredag den 19/5-17 kl 19.00
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 01/05 2017Bookmark og Publicer

1.hold hjemme mod Brovstrød IF kl 12.00 lørdag AFLYST !

Kampen er desværre aflyst da modstanderholdet ikke kan stille hold. Vi beklager meget Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 25/04 2017Bookmark og Publicer

Hjemmekamp 2. holdet mod FC Hvidovre Lørdag den 29 kl 14.00

1. holdet spiller ude mod Allerød, men 2. holdet spiller hjemme og så sælger vi pølser/øl og vand igen :-) Kom op og støt 2. holdets kamp ! Vi ligger godt i tabellen og spiller for oprykning :-)
Vi sørger for at der er pølser nok, så kik forbi og støt klubben !
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 18/04 2017Bookmark og Publicer

Hjemmekamp 2. holdet på Lørdag kl 14.00

2. holdet spiller deres første hjemmekamp i år nu på lørdag kl 14.00 mod SBV 09. Kom op og støt vores drenge. Der vil være salg af pølser og Øl/vand.
Kom op og støt klubben og vores drenge
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 12/04 2017Bookmark og Publicer

Turneringen er startet og første hjemmekamp på lørdag

Så er turneringen i gang og vores 1. Hold skal spille deres første hjemmekamp nu på lørdag den 15. April kl 12.00. Dog bliver banen på Strandmarken ikke klar, så kampen er flyttet til Avedøre samme tid.
Kom ud og støt vores 1.hold på lørdag
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 16/03 2017Bookmark og Publicer

Salg af lodder for nyreforeningen

For 5. år i træk er ungdomsafdelingen gået i gang med at sælge lodsedler for nyreforeningen. Alle Ungdomstrænere vil derfor udlevere en pose med lodder til alle ungdomspillere. Vi håber at rigtige mange har lyst til at købe et lod af en af vores ungdomsspillere. Det går til et super godt formål og så støtter man samtidig klubben. Vi håber at vi får solgt så mange som muligt.Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 28/02 2017Bookmark og Publicer

Generalforsamling den 22 marts og årsregnskab for år 2016

Husk at BK Friheden afholder generalforsamling den 22. marts kl 19.00.

Tryk her for årsregnskab 2016

Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 16/01 2017Bookmark og Publicer

Ordinær generalforsamling den 22. marts 2017 kl 19.00

Hvidovre den 16. januar 2017

 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Onsdag den 22. marts 2017 kl. 19.00, afholder Boldklubben Friheden sin ordinære generalforsamling i klubhusets kantine, Hvidovre Enghavevej 6.

 

Stemmeberettiget er alle medlemmer over 16 år, der ikke er i kontingentrestance og som har været medlem mindst 3 måneder før generalforsamlingen. Passive medlemmer skal dog have været medlem i mindst 6 måneder.

 

Dagsorden

 

1.             Valg af dirigent og referent.

 

2.             Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 

3.             Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år og budget for det kommende år til godkendelse.

 

4.             Behandling af indkomne forslag.

 

5.             Valg af formand.
På valg er formand Morten Larsen.

 

6.             Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Johnny Duholm og Thomas Filthuth.

 

7.             Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
På valg er André Nielsen og John Steinmuller.

 

8.             Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
På valg er Henning Engholm og Jesper Nielsen.

 

9.             Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse, i skriftlig udformning og med forslagsstillerens navn, adresse og underskrift. Der gøres opmærksom på, at der kun kan stemmes om rettidigt indkomne forslag. Endvidere kan der kun stemmes ved fremmøde.

 

 

VEL MØDT

 

Med venlig hilsen

p.b.v.

 

 

 

 

 

Jan Gerdes
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 20/12 2016Bookmark og Publicer

Bisættelse på fredag den 23/12 kl 11.00

Det er med stor sorg, at vi må meddele at vores gode trænerkollega og kammerat Martin "Bageren" desværre ikke er i blandt os mere. Bisættelsen finder sted i Avedøre kirke på fredag den 23. december kl 11.00.
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 14/12 2016Bookmark og Publicer

31/12 nyårs taffel i klubben fra kl. 10-14

Den 31/12 holder BK Friheden nytårskur. Kom forbi og køb en øl (eller 2) og sig godt nytår til alle. Alle venner, bekendte, spillere og familie er meget velkommen !
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 02/11 2016Bookmark og Publicer

Jule five-a-side stævne lørdag den 10/12.

Vi mødes kl 8,00 til morgenmad, spiller turnering og efterfølgende er der mad, øl, hygge mv. Prisen for denne herlighed er 100 kr. Dette er for alle som har lyst til at deltage, og alle er super velkommen.

Kontaktpersoner er Furbo og Jonas Bo.

 

Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 28/08 2016Bookmark og Publicer

Kom gerne ned i klubben lørdag den 3 september kl 11-14 for at fejre 2 af klubbens mest trofaste medlemmer
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 15/06 2016Bookmark og Publicer

Søger video'er med fede tricks fra spillere i alderen 10-12 år

Hej drenge & Piger U10, U11, U12 (Alder 10-12 år)
Min arbejdsplads Ejner Hessel har lavet deres egen fodboldskole i weekenden d. 2-3 Juli. (Se nedenstående info)
Jeg skal bruge jeres hjælp til at uploade så mange videoer som muligt de næste par dage af jer selv som laver nogle fede tricks eller andre sjove indslag på nedenstående face-book side.

I må gerne uploade videoer selvom i ikke kan deltage i fodboldskolen, da mit firma (Ejner Hessel) nok gerne vil donere nogle til til klubben hvis vi hjælper dem med at uploade en masse fede videoer.
Ejner Hessel godkender kun videoer på facebook-siden med drenge/piger i alderen 10-12 år!!!
Hvis nogen er interesseret i denne fodbold skal jeg jeg nok ligge et ord ind for jer så i kommer med (Gratis)
Håber i vil hjælpe
Hilsen
Nickie Axdal (Træner på U8, BK Friheden)Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 09/06 2016Bookmark og Publicer

Så tænder vi op i grillen til vores 2 senior hjemmekampe på lørdag. Kom glad og hep på vores drenge

Kom i klubben lørdag og hep på vores seniorhold.Der er mulighed for køb af vand og pølser. Husk meget gerne mønter eller mobilpay

HUSK AT KIGGE FORBI BK FRIHEDEN PÅ LØRDAG den 11 juni:
1.Senior spiller kl.12.00 (Strandmarks skolen)
2.Senior spiller kl.14.00 (Strandmarks skolen)

Der er salg af sodavand til de små, øl til de store og der vil også blive solgt lodder fra nyreforeningen.
Der vil også blive tændt op i grillen, hvor der vil blive solgt pølser og brød, så kig forbi til en hyggelig dag i din fodbold klub.
- Inviter gerne venner og familie.
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 20/04 2016Bookmark og Publicer

Kom i klubben lørdag og køb en vand og se lidt bold.

HUSK AT KIGGE FORBI BK FRIHEDEN PÅ LØRDAG:
1.Senior spiller kl.12.00 (Strandmarks skolen)
2.Senior spiller kl.14.00 (Strandmarks skolen)

Der vil være slik, popcorn og sodavand til de små, øl til de store og der vil også blive solgt lodder med resultater til begge kampe, hvor der vil være mulighed for at vinde lidt penge til Lørdag aften:)
Der vil også blive tændt op i grillen, hvor der vil blive solgt pølser og brød, så kig forbi til en hyggelig dag i din fodbold klub. 
- Inviter gerne venner og familie. 

Priser:
Stor pølse + brød 15kr 
Lille pølse + brød 10kr
Øl 10kr
Lodder 10kr - 3 stk for 25kr
Sodavand 5kr
Popcorn 5kr
Diverse slik ca. 5-10kr (Yankie bar - Guld bar osv osv)
Kaffe 5kr

Med venlig hilsen

Lars F. Larsen, Christian Skjoldager Madsen og hele Boldklubben Friheden, som ønsker at styrke fællesskabet i klubben.Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 24/03 2016Bookmark og Publicer

Referat/beretninger fra ordinær generalforsamling 2016

Klubben afholdte generalforsamling onsdag den 16 marts, og på nedenstående links, kan man læse referat og de forskellige beretninger fra formand, senior og ungdom.

Formandens beretning

Senior beretning

Ungdom beretning

Referat fra generalforsamlingen 2016

På vegne af hele bestyrelsen takker vi for et godt fremmøde og for god orden
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 13/03 2016Bookmark og Publicer

Ungdomsafdelingen sælger lodsedler for nyreforeningen 2016

Alle ungdomstrænerne får udleveret lodder i denne uge, som de vil dele ud til drengene. Salget går i gang fra den 15 marts og den forening som sælger flest bliver kåret som Danmarksmester i salg af lodsedler. Vi gjorde det de sidste to år, og derfor skulle vi gerne gentage succesen for 3. gang. Tryk her for info.

Vi håber at I vil bakke op og hjælpe drengene i at sælge deres lodder. Tusinde tak på forhånd for jeres hjælp
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 07/03 2016Bookmark og Publicer

Generalforsamling, Indkommende forslag om nye vedtægter og Årsregnskab 2015

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag den 16. marts 2016 kl. 19.00, afholder Boldklubben Friheden sin ordinære generalforsamling i klubhusets kantine, Hvidovre Enghavevej 6.

Stemmeberettiget er alle medlemmer over 16 år, der ikke er i kontingentrestance og som har været medlem mindst 3 måneder før generalforsamlingen. Passive medlemmer skal dog have været medlem i mindst 6 måneder.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år og budget for det kommende år til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af kasserer.  På valg er kasserer Jan Gerdes. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Jan Hansen, Jesper Klein Nielsen og Noel Jensen.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er André Nielsen og John Steinmuller.

8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. På valg er Henning Engholm og Jesper Nielsen.

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før general-forsamlingens afholdelse, i skriftlig udformning og med forslagsstillerens navn, adresse og underskrift. Der gøres opmærksom på, at der kun kan stemmes om rettidigt indkomne forslag. Endvidere kan der kun stemmes ved fremmøde.

 • Indkomne forslag om ændring af vedtægter. Tryk her (Ændringerne er skrevet med fed skrift)

VEL MØDT

Med venlig hilsen

p.b.v.

Jan Gerdes
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 24/02 2016Bookmark og Publicer

Tilmelding til Kibæk Cup 2016 For U10 til U15

Hej alle.

Så er det tid til klubbens årlige planlægning af fodboldtur til Kibæk. Turen varer fra d. 24-26 juni og vil koste 1250,- kr pr spiller incl overnatning og forplejning.
Som altid tager vi afsted fredag formiddag inden sommerferien, så drengene skal have fri for skole den sidste dag. Da vi snart skal tilmelde os, så har vi behov for at vide hvor mange som vil med.

Man tilmelder sig ved at indbetale første rate på kr 500,- senest den 20 marts. Der skal indbetales på klubkontoen, som er Arbejdernes Landsbank  5342-0353817 – husk at påføre betalingen navn og årgang. 2. rate på kr 750,- skal betales 1. maj.

Se link: http://www.kif-1900.dk/Kib%C3%A6k-Cup

Vi håber meget, at I har tid og lyst !

Hilsen

Kibæk-Udvalget – evt spørgsmål kan stilles til jeres træner.
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 22/02 2016Bookmark og Publicer

Teknikmærkedag Søndag den 12 juni for U10-U14

Vi har planlagt Teknikmærke dag til Søndag d. 12.Juni deltagende U10-U14

I må meget gerne skrive det i kalenderen (undgå kampe/arrangementer den dag). Vi har 8 stationer der skal bemandes og skal derfor bruge trænere og forældre/assistenter, meld gerne tilbage allerede nu hvis I kan hjælpe til den dag. Endvidere bedes I melde tilbage til Tino hvor mange spillere der deltager fra hver årgang når vi kommer tættere på,

Tino vil selv være til rådighed for at gennemgå øvelserne hen over foråret, så trænerne kan komme i gang med at træne det med deres drenge. 

Vi ses på banerne

Mvh Tino, Teknikmærkeansvarlig og træner for U11
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 17/02 2016Bookmark og Publicer

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag den 16. marts 2016 kl. 19.00, afholder Boldklubben Friheden sin ordinære generalforsamling i klubhusets kantine, Hvidovre Enghavevej 6.

Stemmeberettiget er alle medlemmer over 16 år, der ikke er i kontingentrestance og som har været medlem mindst 3 måneder før generalforsamlingen. Passive medlemmer skal dog have været medlem i mindst 6 måneder.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år og budget for det kommende år til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af kasserer.  På valg er kasserer Jan Gerdes. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Jan Hansen, Jesper Klein Nielsen og Noel Jensen.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er André Nielsen og John Steinmuller.

8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. På valg er Henning Engholm og Jesper Nielsen.

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før general-forsamlingens afholdelse, i skriftlig udformning og med forslagsstillerens navn, adresse og underskrift. Der gøres opmærksom på, at der kun kan stemmes om rettidigt indkomne forslag. Endvidere kan der kun stemmes ved fremmøde.

VEL MØDT

Med venlig hilsen

p.b.v.

Jan Gerdes
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 04/02 2016Bookmark og Publicer

Ungdomstræner søges til vores årgang 11

Har du tid og lyst til at træne en flok fodboldglade drenge? Så har du nu muligheden.
BK Friheden’s ungdomsafdeling søger 1 træner, som kunne tænke sig at træne årgang 11.
Der er ingen krav til formel uddannelse, men det er en stor fordel, såfremt du selv spiller eller har spillet fodbold.
Du vil blive en del af et stort udviklende ungdomsarbejde, og derudover betaler klubben for den nødvendige uddannelse/kursusdeltagelse.
Går du rundt med en træner i maven, så kontakt ungdomsformand Thomas Filthuth på mobiltlf.: 22354434 eller mail: thfilthuth69@gmail.com for nærmere information.
Vi glæder os til at høre fra dig!Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 03/02 2016Bookmark og Publicer

Ny årgang starter op i BK Friheden

Boldklubben Friheden er din lokale klub i Friheden. Vi har en stor bredde i hele børne- og ungdomsafdelingen. Vi påtænker os at starte næste årgang op allerede i april måned. BK Friheden kan derfor præsentere ny kommende årgang 12.
Holdet kommer i starten til at træne en gang om ugen på græsbanerne ved BK Frihedens klubhus. Du kan allerede nu skrive din dreng op til forårssæsonen på nedenstående mail. Skulle du som forældre være interesseret i at tage del i træningen sammen med en af klubbens trænere, hører vi også gerne fra dig.
Du kan kontakte BK Friheden via ungdomsformand Thomas Filthuth på tlf. 22354434 eller mail thfilthuth69@gmail.com
Vi glæder os til at høre fra dig. Skrevet af carsten.pedersen@bkfriheden.dk @ 07/01 2016Bookmark og Publicer

Nye Kontingentsatser for 2016

Bestyrelsen har vedtaget en kontingentstigning på 50 kr. for ungdoms- og 100 kr. for seniorspillere med virkning fra januar 2016, således at priserne fremover vil være:

Ungdom 800 kr/år

Senior 1300 kr/år

Passiv 200 kr/år
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 14/12 2015Bookmark og Publicer

31/12 nyårs taffel i klubben fra kl. 10-14

Den 31/12 holder BK Friheden nytårskur. Kom forbi og køb en øl (eller 2) og sig godt nytår til alle. Alle venner, bekendte, spillere og familie er meget velkommen !
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 06/11 2015Bookmark og Publicer

Jule Five-a-Side lørdag den 12/12

Jule five-a-side stævne lørdag den 12/12.

Vi mødes kl 8,00 til morgenmad, spiller turnering og efterfølgende er der mad, øl, hygge mv.

Pris 100 kr.
Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 11/10 2015Bookmark og Publicer

Ungdomsafslutning lørdag den 21/11-15

Sted: Medborgerhuset 

Dato: lørdag d. 21/11-2015 

Tidspunkt: kl. 11-15 for årgang 10-04 og kl. 16-19 for årgang 03-98

I lighed med sidste år afholder vi igen i år en afslutningsfest for ungdomsafdelingen. Desværre kan vi kun være 400 personer af gangen, og det betyder at vi bliver nødt til at dele ungdommen op i 2 tidspunkter, så alle kan komme med !

Vi har igen i år valgt at hver årgang sidder sammen og spiser sammen, man tager derfor en ret mad med til det antal personer man selv kommer og deler det som buffet i de enkelte årgange. 

Sodavand og øl kan naturligvis købes i baren.  

Der vil blive serveret kaffe og kage efter spisning. 

 

Der skal uddeles en masse pokaler, og årgangene vil blive kaldt op på scenen efter tur.
Skrevet af carsten.pedersen@bkfriheden.dk @ 26/07 2015Bookmark og Publicer

Program for BK Frihedens Kræmmermarked 2015

Program fredag 31. juli

Kl. 14.00: Markedet åbner med godt 100 kræmmere og stort tivoli.
Kl. 14.00: Gør en god handel hos en af de mange kræmmere! Det er som vanligt også muligt at købe dejlig grillstegt tyndsteg, pølser, øl og vand m.m.
Kl. 17.30: Elsborg/Toftager Hvidovre drengene, der med velklingende populær musik, nok skal nok få gang i teltet.

Kl. 20.00: Back to the 80’s Kodeordene for Back to the 80’s er fest, genkendelighed, intens koncertstemning og dialog med publikum.

Program lørdag d. 1. august

Kl. 10.00: Markedet åbner med godt 100 kræmmere og stort tivoli.
Kl. 10.00: Gør en god handel hos en af de mange kræmmere! Det er som vanligt også muligt at købe dejlig grillstegt tyndsteg, pølser, øl og vand m.m.
Kl. 15.00-17.00: 12 Strings & a Box spiller gamle og nye klassikere.
Kl. 17.00: Flemming ”Flipside” Spiller Pop og Rock i det store telt.
Kl. 20.30: Sweethearts, top navnet på årets marked, der er kendt for virkelig at lave ”gang i gaden”. Kom og oplev det helt store musik show!

Program søndag 2. august

Kl. 10.00: Markedet åbner med godt 100 kræmmere og stort tivoli.
Kl. 10.00: Gør en god handel hos en af de mange kræmmere! Det er som vanligt også muligt at købe dejlig grillstegt tyndsteg, pølser, øl og vand m.m.
Kl. 11.00-15.00: Gladsaxe Kaninforening laver opvisning, med træning og kaninhop. Tag din egen kanin med og få den bedømt af dommeren og få et flot diplom. Det koster 25 kr. pr. kanin.
Kl. 16.00: Markedet lukker.
Skrevet af carsten.pedersen@bkfriheden.dk @ 26/05 2015Bookmark og Publicer

Fodbold, grill og pokalfinaler lørdag den 30. maj i klubben

Til alle drenge/piger, forældre, spillere og venner af klubben.

På lørdag d. 30/5, holder klubben åbent hele dagen, først spiller U11 og U14 drenge kl. 10:00 på anlægget og derefter spiller både 1. og 2. holdet kamp kl. 13:30 og 15:30. Herefter tændes der op i grillen, og man kan grille medbragt mad. Pølser, toast og franske hotdogs kan som sædvanlig købes i klubben til en fornuftig penge.

Fra kl. 17:00 er der europæiske pokalfinaler på storskærm. programmet er som følger, først den engelske, derefter den tyske og til slut den spanske.

Vi håber, at rigtige mange har lyst og tid til at tilbringe dagen eller nogle timer i vores klub.

Hilsen Bestyrelsen


Skrevet af carsten.pedersen@bkfriheden.dk @ 24/05 2015Bookmark og Publicer

Kantinen holder lukket i hverdage

Grundet manglende besøgende har vi besluttet ikke længere at holde åbent i kantinen på hverdage, i stedet satser vi på åbent ved særlige arrangementer.Skrevet af carsten.pedersen@bkfriheden.dk @ 24/05 2015Bookmark og Publicer

Hjælpere til Kræmmermarked

Husk at være klar til weekenden 31/7-2/8 hvor vi afholder vores store kræmmermarked. Vi kan altid bruge flere hjælpere! Kontakt klubben hvis du gerne vil give en hånd med.Skrevet af carsten.pedersen@bkfriheden.dk @ 24/05 2015Bookmark og Publicer

Flemming Blicher fylder 85 år

Klubbens ældste medlem Flemming Blicher fyldte 85 år i går den 23. maj 2015. Stort tillykke herfra.Skrevet af carsten.pedersen@bkfriheden.dk @ 26/03 2015Bookmark og Publicer

Langhøjskolens baner lukket indtil august

Banerne på Langhøjskolen er lukkede indtil tidligst august. Hvidovre kommune er ved at grave op og reparere drænet under banerne samt hegnet rundt om banerne. Dette betyder, at de hold, som skulle træne på Langhøjskolens baner, er henvist til aflastningbanen i Avedøre. Dette er selvfølgelig yderst ubelejligt, men forhåbentlig bliver banerne gode til efteråret.Skrevet af carsten.pedersen@bkfriheden.dk @ 06/03 2015Bookmark og Publicer

Kontingentopkrævning

Der blev den 1. februar udsendt opkrævning af kontingent. Hvis du IKKE har modtaget opkrævningen, bedes du kontakte mig pr mail snarest. Evt udmeldelse skal også sendes til mail johnny.duholm@bkfriheden.dk, jf regler for udmeldelse.

Det er vigtigt at man får betalt sin kontingent. DBU har strammet reglerne i år, så hvis man ikke har betalt bliver man spærret i DBU`s systemer. Dvs man vil ikke kunne sættes på holdkortet og dermed ikke spille kamp. Kontingent kan også indbetales direkte til vores kontingentkonto: 5342-0327794 – husk at påføre indbetalingen navn og årgang.

Senior: 1200 kr pr år

Ungdom: 750 kr pr år

Passiv: 200 kr pr år.
Skrevet af carsten.pedersen@bkfriheden.dk @ 06/03 2015Bookmark og Publicer

Kibæk Sommer Tur for Ungdomsårgangene 01-05

Oprindelig tilmeldingsfrist var ultimo februar, men det viser sig at fristen for tilmelding til stævnet først er ultimo marts, - så vi rykker også vores deadline. Dvs man kan tilmelde sig frem til 15/3-2015 ved at indbetale depositum på 500 kr.  på turkonto: 5342-0353817.

Husk at påføre indbetalingen navn og årgang. Meld jer til, det er altid en helt vild sjov tur.
Skrevet af carsten.pedersen@bkfriheden.dk @ 06/03 2015Bookmark og Publicer

Kantinen i BK Friheden

Vi har fået tilsagn fra Klaus og Pia, som igen i år vil holde kantinen åbent mandag & onsdag når udendørssæsonen kører. Vi ville rigtigt gerne have 2 mere som kunne påtage sig at holde åbent tirsdag & torsdag, så vi havde åbent alle dage hvor der trænes. Kontakt mig hvis du er interesseret på mail johnny.duholm@bkfriheden.dk.Skrevet af carsten.pedersen@bkfriheden.dk @ 06/03 2015Bookmark og Publicer

Kræmmermarked 2015

Kræmmermarked afholdes i år som altid i uge 31, dvs 31/7 & 1-2/8. Der skal bruges masser af frivillige hjælpere, så sæt X i kalenderen.@ 04/03 2015Bookmark og Publicer

Ordinær Generalforsamling onsdag den 18. marts kl. 19

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag den 18. marts 2015 kl. 19.00, afholder Boldklubben Friheden sin ordinære generalforsamling i klubhusets kantine, Hvidovre Enghavevej 6.

Stemmeberettiget er alle medlemmer over 16 år, der ikke er i kontingentrestance og som har været medlem mindst 3 måneder før generalforsamlingen. Passive medlemmer skal dog have været medlem i mindst 6 måneder.

Beretning og Regnskab 2014

Dagsorden
 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år og budget for det kommende år til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af formand. 
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse, i skriftlig udformning og med forslagsstillerens navn, adresse og underskrift. Der gøres opmærksom på, at der kun kan stemmes om rettidigt indkomne forslag. Endvidere kan der kun stemmes ved fremmøde.

VEL MØDT
Med venlig hilsen
p.b.v.
Jan GerdesSkrevet af noel.jensen@bkfriheden.dk @ 12/11 2014Bookmark og Publicer

31/12 nyårs taffel i klubben fra kl. 10-14

Den 31/12 Nytårskur fra 10-14.
Kig forbi og køb en øl (eller 2) og sig godt nytår til alle.Skrevet af carsten.pedersen@bkfriheden.dk @ 05/11 2014Bookmark og Publicer

Jule Five-a-Side lørdag den 13/12

Jule five-a-side stævne lørdag den 13/12.
Vi mødes kl 8,00 til morgenmad, spiller turnering og efterfølgende er der mad, øl, hygge mv.
Pris 100 kr.Skrevet af carsten.pedersen@bkfriheden.dk @ 09/06 2014Bookmark og Publicer

Holdbilleder

Der vil være mulighed for at få taget et holdbillede på dagene 16, 17 og 19 juni. Fotografen vil være tilstede på banerne omkring kl. 17:00.@ 09/06 2014Bookmark og Publicer

Træner til Årgang 03

Vi mangler pt. en træner til 1 hold på årgang 03.

Årgangen består af 2 hold med ca. 14 spillere på hver. Du vil skulle samarbejde med din træner kollega på årgangen, mht. træning, udvikling og kampe. Det vil være en fordel hvis du har tidligere trænererfaring men er ikke et krav. Vi har i BK Friheden gode erfaringer med f.eks. forældretrænere, og kan tilbyde den nødvendige hjælp og støtte.

Du vil ligeledes indgå i et velfungerende team omkring børne- og ungdomsafdelingen i BK Friheden. Du vil have stor frihed til at arbejde med spillerne og holdet, dog bestræber vi os på at følge DBUs retningslinjer omkring aldersrelateret træning i børne- og ungdomsfodbold. I BK Friheden har vi desuden tilknyttet en børne- og ungdom konsulent, som vil kunne bistå med hjælp og ideer.

Hvis du er interesseret venligst kontakt ungdomsformand
Thomas Filthuth
Tlf. 2235 4434
Skrevet af carsten.pedersen@bkfriheden.dk @ 11/05 2014Bookmark og Publicer

Kæmpe Sommerafslutning for Senior, Oldboys og Veteran 21. juni

Kæmpe Sommerafslutning for Senior, Oldboys og Veteran lørdag den 21. juni kl. 18:00.

Med påhæng, kæreste, kone, kællingen, madammen...

Vi mødes i gymnastiksalen til spisning. Efterfølgende bar og diskotek i Boldklubben.

Prisen for dette kæmpe arrangement er så lav som 150,- kr. pr. person (mad og indgang).

Billetterer kan købes hos: Klein, Ilsø og Furbo.Skrevet af carsten.pedersen@bkfriheden.dk @ 17/02 2014Bookmark og Publicer

Ordinær Generalforsamling onsdag den 19. marts kl. 19:00


Hvidovre den 18. februar 2014

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag den 19. marts 2014 kl. 19.00, afholder Boldklubben Friheden sin ordinære generalforsamling i klubhusets kantine, Hvidovre Enghavevej 6.

Stemmeberettiget er alle medlemmer over 16 år, der ikke er i kontingentrestance og som har været medlem mindst 3 måneder før generalforsamlingen. Passive medlemmer skal dog have været medlem i mindst 6 måneder.


Dagsorden
 1. Valg af dirigent og referent.

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 3. Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år og budget for det kommende år til godkendelse.

 4. Behandling af indkomne forslag.

 5. Valg af kasserer.

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

 8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.

 9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse, i skriftlig udformning og med forslagsstillerens navn, adresse og underskrift. Der gøres opmærksom på, at der kun kan stemmes om rettidigt indkomne forslag. Endvidere kan der kun stemmes ved fremmøde.

VEL MØDT

Med venlig hilsen
p.b.v.
Jan Gerdes
Skrevet af carsten.pedersen@bkfriheden.dk @ 08/11 2013Bookmark og Publicer

Nytårstaffel den 31. december kl. 10

Glem ikke vores Nytårstaffel den 31. december kl. 10 !Skrevet af carsten.pedersen@bkfriheden.dk @ 08/11 2013Bookmark og Publicer

Jule 5-A-Side afholdes den 14. december kl. 8

Den traditionsrige Jule-5-A-Side bliver afholdt den 14. december kl. 8.
Det koster 100 kr. at deltage.Skrevet af carsten.pedersen@bkfriheden.dk @ 08/11 2013Bookmark og Publicer

Ungdomsafslutning den 17/11 kl. 13 - 18

BK Frihedens ungdomsafdeling afholder den årlige Ungdomsafslutning i Medborgersalen Søndag den 17. november 2013.

Bl.a. med kåring af årets ungdomsspiller.Skrevet af carsten.pedersen@bkfriheden.dk @ 09/08 2013Bookmark og Publicer

50 års Jubilæums Reception

Der vil blive afholdt 50 års jubilæums reception tirsdag den 20. august 2013 kl 17 - 20 for nuværende/tidligere spillere, samarbejdspartnere, sponsorer, og venner af BK Friheden.
Skrevet af carsten.pedersen@bkfriheden.dk @ 04/06 2013Bookmark og Publicer

50 års Jubilæumsfest lørdag den 8. juni

Vi inviterer alle spillere, forældre, tidligere spillere, venner af huset samt samarbejdspartnere til

BK Frihedens 50 års Jubilæumsfest
Lørdag den 8. juni 2013
Kl 10:00 - 23:00

Hele dagen er der masser af aktiviteter for børn og voksne
Hoppeborge, Human table football, Sumo dragter m.v.
Salg af grillpølser, øl og sodavand til meget rimelige priser.

PROGRAM:
Kl. 10.00-12.00 Børnestævne
Kl. 12.00-14.00 Ballonmand
Kl. 10.00-14.30 Diverse ungdomskampe
Kl. 14.30-15.30 BF’s gamle 1. holds drenge spiller showkamp mod kendisser med bl.a. Karin Mortensen
Kl. 15.30-17.30 Topkamp i Serie 2: BF 1. senior Vs. Sengeløse Kom og støt 1.holdet i kampen for oprykning
Kl. 18.00-20.00 Helstegt pattegris (pattegris.com) Skal forudbetales *
Kl. 19.30-21.00 Live musik i teltet
Kl. 17.00-01.00 DJ spiller op til en svingom
Kl. 22.30-23.00 Flot fest Fyrværkeri

* Mad-billetter til helstegt pattegris med tilbehør
kan købes i klubbens kantine mandage og onsdage fra kl. 17-20. Pris 100,-.
Børnemenu: 2 pølser og 1 is 25,-.

OBS! BF´s 1.hold spiller også hjemme-topkamp allerede tirsdag d.4.juni kl.19.00 mod Hundige BK.
Skrevet af carsten.pedersen@bkfriheden.dk @ 14/02 2013Bookmark og Publicer

Ordinær Generalforsamling 20. marts 2013 kl. 19:00
@ 07/12 2012Bookmark og Publicer

Nytårstaffel den 31. december

Der inviteres hermed til Nytårstaffel den 31. december fra kl 10:00 til 14:00 i klubhuset. Alle venner af BK Friheden er velkomne :-)Skrevet af carsten.pedersen@bkfriheden.dk @ 18/11 2012Bookmark og Publicer

Jule Five-a-Side stævne lørdag d. 8/12 kl. 8.00

Husk vores årlige Jule five-a-side stævne lørdag d. 8/12 kl. 8.00. Fine præmier, mulighed for motion og evt. en øl eller 2.

Johnny DuholmSkrevet af thomas.filthuth@bkfriheden.dk @ 26/09 2012Bookmark og Publicer

Ungdomsafslutningsfest søndag d. 18/11-2012 for hele ungdoms afd. med undtagelse af årgang 97 & 98
Skrevet af carsten.pedersen@bkfriheden.dk @ 21/09 2012Bookmark og Publicer

Masters Five-a-Side 10. november 2012

Succesen gentages lørdag d. 10. november 2012.

Vi starter med morgenbord fra kl. 8-9.00. Der trækkes hold kl. 9.00 og første kamp fløjtes i gang kl. 9.30.  

Du skal være fyldt 50 år på selve dagen, være minimum passivt medlem og ikke i kontingentrestance ! 

Pris: kr. 100,- incl. morgenmad, gløgg a la' Mørtel og mørbradgryde a la' Klein.

Øllet købes som sædvanligt til klubbens priser.

Vederlagsfrit får du til gengæld mulighed for at opleve BK Friheden's gamle fodboldlegender. 

Du vil kunne genopleve Stig "Skumfod" Jensen's eksposive dybdeløb, grækerens knivskarpe Messi-driblinger, samt Murer-Kent's fanatiske TV-redninger.
Skrevet af carsten.pedersen@bkfriheden.dk @ 22/07 2012Bookmark og Publicer

Bold og Boder - BK Frihedens KræmmerCup 4. og 5. august (desværre aflyst)

Desværre har vi måtte aflyse svævnet, da Hvidovre kommune er igang med en større banerenovering og har lukket for banerne. 
 
Bold og Boder - BK Frihedens KræmmerCup er et breddestævne for B og C hold (række 3 og 4). Cuppen spilles i forbindelse med Klubbens årlige kræmmermarked, hvilket betyder underholdning for hele familien både under og imellem kampene. alt i mens dregen brænder energi af på grønsværen kan resten af familien udforske de mange boder, nyde maden fra grillen eller teste diverse forlystelser. Kort sagt er kæmmercuppen det perfekte opstartsstævne for drengene kompineret med en hyggelig familieudflugt. Der spilles 2 gange 15 minutter i alle årgange og der er medaljer til alle deltagende hold samt pokal til nr. 3 +2 + 1 i hver pulje. Vi glæder os til at se jer til Kræmmerkup i August 2012.
 Skrevet af carsten.pedersen@bkfriheden.dk @ 22/07 2012Bookmark og Publicer

Årgangene er nu tilpasset til den kommende sæson 2012/2013

Årgangene er nu tilpasset til den kommende sæson 2012/2013 på BK Frihedens hjemmeside. Desuden er årgang 2007 og 2008 tilføjet. Alle trænere og holdledere opfordres til at opdatere og vedligeholde deres respektive sider samt sikre at de informationer, der står på siden, er opdaterede og relevante.

Alle ønskes en god sæson.
Skrevet af ivan.florie@bkfriheden.dk @ 10/02 2012Bookmark og Publicer

Fastelavn - kom og slå katten af tønden i Frihedens butikscenter lørdag d.18 kl 12

Kom op og støt vores sponsorer - de støtter os!
 
Med venlig hilsen
 
Klein og U15@ 07/02 2012Bookmark og Publicer

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Hvidovre den 7. februar 2012

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 19.00, afholder Boldklubben Friheden sin ordinære generalforsamling i klubhusets kantine, Hvidovre Enghavevej 6.

Stemmeberettiget er alle medlemmer over 16 år, der ikke er i kontingentrestance og som har været medlem mindst 3 måneder før generalforsamlingen. Passive medlemmer skal dog have været medlem i mindst 6 måneder.

Dagsorden

 • Valg af dirigent og referent.
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 • Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år og budget for det kommende år til godkendelse.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af kasserer. 
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 • Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
 • Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse, i skriftlig udformning og med forslagsstillerens navn, adresse og underskrift. Der gøres opmærksom på, at der kun kan stemmes om rettidigt indkomne forslag. Endvidere kan der kun stemmes ved fremmøde.

VEL MØDT

Med venlig hilsen
p.b.v.
Jan GerdesSkrevet af carsten.pedersen@bkfriheden.dk @ 05/02 2012Bookmark og Publicer

Friheden Cup 25.-26. februar 2012

Der afholdes Friheden Cup 25.-26. februar 2012 i Frydenhøj Hallen. Mere info.Skrevet af ivan.florie@bkfriheden.dk @ 26/12 2011Bookmark og Publicer

Husk den traditionelle "nytårskur" i klubben d. 31/12 kl. 10-14

Smut en tur i klubben på denne årets sidste dag til den traditionelle "kur", hvor vi tager afsked med 2011 og ønsker hinanden godt nytår.
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen@ 26/12 2011Bookmark og Publicer

Master’s jule-five-a’side 2011.

Et historisk tiltag gjorde sin entre lørdag d. 12. november 2011, da de gamle Friheden-drenge på 50+ indvaderede ”lorten”

Det stod hurtigt klart for det trænede øje og fodboldelskere, at der vanen tro blev spillet i højt tempo, på højt teknisk niveau med masser af

1-2 kombinationer og dybdeløb.

Dagen startede i den gamle jule-five-a'side-ånd med morgenmad, en lille en eller to til at åbne øjnene med,,et par pilsner hen over formiddagen, efterfuldt af Mørtel's ”sunde –og vitaminrige” gløgg ??

De legendariske gule ærter var erstattet af piskefløde-mørbradgryde a'la Klein !!

Derefter var det tid til en pilsner eller ti, til lige at fugte ganen med, inden Prag-klubben tog over.

Inden dagen gik over i de sædvanlige Prag-løgne-historier, måtte Murer-Kent lige fortælle, at han fortsat var i kanonform og at han endnu en gang var ubesejret og endnu en gang blev five-a'side vinder !!

Junior kunne, ligesom Murer-Kent, supplere med at alt var som i gamle dage. Han var igen trådt i et par fodboldstøvler og endnu en gang sluttet som stævnets topscorer !!

Med håbet om at se endnu flere 50+ drenge d. 2. lørdag i november 2012 og tak for en god dag, ønskes alle et rigtig godt nytår !!

Masters-ekvilibristerne
Skrevet af morten.larsen@bkfriheden.dk @ 15/12 2011Bookmark og Publicer

KRÆMMERFEST

Så afholder vi kræmmerfest for alle dem der har hjulpet på årets kræmmermarked.

Festen bliver afholdt fredag 2 marts kl. 18.30.

Ved samme lejlighed vil bestyrelsen og kræmmerudvalget gerne holde en evaluering af årets kræmmermarked. Derfor begynder vi kl. 17.30 med et lille møde hvor alle er velkommen til at komme og give deres mening til kende og komme med nye ideer, så vi kan blive endnu bedre til næste år.

Festen med mad og drikke begynder kl. 18.30 og fortsætter indtil vi ikke kan mere.

Bestyrelsen og kræmmer udvalget håber på at I har lyst til at støtte op om dette arrangement og vi glæder os til en hyggelig aften.

Af hensyn til maden vil vi gerne have en tilmelding til enten Noel på 23415068 eller Morten på 20816696 senest den 24 februar.

Vel mødt

Bestyrelsen & kræmmerudvalget
Skrevet af ivan.florie@bkfriheden.dk @ 12/02 2010Bookmark og Publicer

Ny sponsor - Frihedens Butikscenter

Frihedens Butikscenter er vores nye sponsor, som vil støtte klubben generelt og i særdeleshed ungdomsafdelingen. Vi glæder os meget til samarbejdet, og vi håber på at få et godt og langt samarbejde mange år fremover.

Kom og oplev den gode stemning i de mange indkøbsgader og de mange events som
afholdes året rundt. Kom forbi Friheden Butikscenter så du kan opleve det hele med egne øjne.
Hos os er det altid tørvejr!